Terzijde: verzamelde foto's
   Informatie van Loek over deze site

Aan de bezoeker          De spaarzame keren dat mij om een 'cv'-tje wordt gevraagd - vreselijk woord trouwens, terwijl het volledige begrip (in het Latijn) zo prachtig klinkt: curriculum vitae - dan antwoord ik meestal: Loek Zonneveld (1948), toneelverslaggever (onder meer werkzaam voor het weekblad de Groene Amsterdammer en enkele vaktijdschriften) en docent theatergeschiedenis. Die bezigheden tekenen ook de inhoud van deze bescheiden winkelstraat op de elektronische snelweg: verslaglegging van bezoeken aan uiteenlopende toneelvoorstellingen (in de wandelgangen meestal 'recensies' of 'kritieken' genoemd), en theaterhistorische essays, reportages en portretten.
          Wat het eerste betreft: ik ben een omnivoor, een alleseter. Ik bezoek het jeugdtheater en de voorstellingen van de oprechte amateurs met evenveel plezier als het zogeheten 'volwassenentoneel' in de grote en de kleine zalen. En als het even kan schrijf ik erover. De theaterverslagen op deze website zullen regelmatig (eens per twee maanden, zo stel ik me nu voor) worden aangevuld met recent materiaal, steeds onder verwijzing naar de plaatsen waar ze werden gepubliceerd.
          Wat het tweede betreft: ook als journalist mag ik graag mijn diensten als docent aanbieden. Ik ga van de stelling uit dat kennis en inzichten er zijn om met zoveel mogelijk mensen te delen (een van mijn motieven om zowel leraar als journalist te zijn). In mijn lespraktijk als docent theatergeschiedenis, werkzaam met aspirant theatermakers, ben ik al evenzeer een omnivoor. Ik vind het net zo aangenaam om uit te leggen waarom ik een toneelstuk prachtig vind, of het complete oeuvre van een schrijver, als ik het vind om verhalen te vertellen over makers (spelers, regisseurs) en hun directe (historische, maatschappelijke) omgeving. Binnen dat werk heb ik iets ontwikkeld wat misschien een 'specialisatie' mag heten: geschiedenis van het regisseren. Regie in het toneel en het theater is een jong vak (ontstaan in het laatste kwart van de negentiende eeuw), en dat vak heeft in de twintigste eeuw zeer grote sprongen gemaakt - vooruit, achteruit, hink-stap-sprongen, acrobatische jumps en slakkegangen. Zowel de eerste kinderschreden in de discipline 'regie' als die talloze springvarianten, hebben mijn bijzondere belangstelling, en dat kleurt de hierna volgende informatie hopelijk ook op een aangename wijze. Wat U hier vindt is een eerste begin.
           Dat U er maar een hoop plezier aan moge beleven!

Loek Zonneveld

Home

 We zijn nog op zoek naar een goede indeling. Op het moment is er via "Overzicht" te kiezen uit een aantal categoriën. Hier staat ook wat er binnenkort zal komen.
Dezelfde stukken zijn ook te vinden via "Recensies" of "Stukken. Op die bladzijden en in "Zoeken" kan binnen Loek's website gezocht worden.

 Alle stukken en recensies zijn ook in z'n geheel te downloaden als ZIP.bestand.
Uitgepakt is dit een lijst html-bestanden. Begin bij loek.htm en via recensies en stukken is alles te zien.
Het downloaden duurt ongeveer 5 minuten, afhankelijk van de computersnelheid. Grootte: 875 Kb

 Foto's, als extra'tje van Marja, zijn verzameld en te vinden door op het poesje te klikken, of in de startpagina op de foto's.

 Opmerkingen over de technische kant van deze site (links die niet werken) graag naar

Email Loek, klik op Pooh
Email aan Loek